Google Earth להצגה ויזואלית של נתונים

אפליקציית Google Earth יכולה לשמש כלי נוח מאוד כדי להציג נתונים בצורה ויזואלית על גבי מפה
גוגל מספקת גם כלי המאפשר ליצור את הקוד להטמעת המפה שיצרתם בתוך האתר:

הפרטים כאן: http://www.google.com/earth/outreach/tutorials/kmlembed.html

 

להלן ניסיון להציג את טווח הפגיעה במקרה של פיצוץ מיכל אמוניה המוקם במפרץ חיפה.

לפי דוח שהציג המרכז למחקר באיכות ואמינות של הטכניון, פגיעה מלמעלה במיכל האמוניה הנמצא במפרץ חיפה יגרום:
1. הבזק ראשונים של אזור סיכון בין 1 ל- 20 קילומטרים – בהתאם למזג האוויר
2. פגיעה של 50% מהאוכלוסיה הנמצאת באזור בשהייה מירבית של חצי שעה
3. במקרים קיצוניים האוכלוסייה בסיכון תהיה בין 100 ל- 200 אלף איש
הדוח המלא נמצא כאן