H&M שכחו את עמוד הנחיתה

H&M השקיעו היום ברכישת שטח פרסום – הבאנר הראשי באתר YNET. כנראה נקודת הפרסום היקרה ביותר בישראל.

הבאנר מציג את הקולקציה של H&M עם מחירים לדוגמא. אבל לחיצה על הבאנר שולחת לאתר הבינלאומי של H&M – שלמעשה מציג רק רשימה של אתרי אינטרנט מקומיים של H&M.

מעט הגולשים שיתאמצו לחפש את האתר הישראלי ברשימה הארוכה, יגיעו לאתר המציג את הקולקציה בצורה מופשטת מאוד, כשהתפריטים באנגלית ורק המחירים על גבי התמונות עודכנו לשקלים.

לא חבל על ההשקעה. לא חבל לבזבז אלפי קליקים איכותיים של גולשים שרוצים לקבל יותר מידע, ורק מעטים מהם יגיעו בסוף לאתר H&M של מדינה אחרת שאין להם שום שייכות אליו.

בימים בהם אתרי אופנה עוברים למכירות מקוונות, וכל השיווק עובר למדידה מדויקת של הנעה לפעולה ויצירת ערך, מדובר בהחלטה מוזרה מאוד.

או שלמישהו יש עודף כסף לבזבז, או שמדובר בקמפיין שהוכן בחו"ל אבל הועלה בצורה לא נכונה בישראל על ידי מישהו לא מקצועי.